NAŠE REALIZACE

Máme za sebou již mnoho zrealizovaných zakázek, ať už stavby rodinných domů na klíč, komerčních prostorů, rekonstrukcí bytových i nebytových prostor. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. 

                                                            Naším cílem je spokojený zákazník.

*realizace postupně doplňujeme

Přístavba prodejní haly Decathlon v Brně

Rozšíření prodejny Decathlon v brněnských Modřicích. Jedná se o montovaný železobetonový skelet opláštěný sendvičovým panelem. Nově vybudovaná sociální zařízení, technická zázemí včetně přesunu hlavního vstupu a rozšíření parkovacího stání.

ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ 

- Bourací práce 

- Výstavba ztraceného bednění: 50 m2

- Omítky vnitřní: 450 m2

- Dokončovací a kompletační práce 

Termín provádění: 05/2018 - 12/2018

Celková částka: 700 000,- Kč bez DPH


Rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona v Ostravě

Součástí rekonstrukce byla revitalizace celého areálu Divadla Jiřího Myrona, bývalého Národního domu a nejstarší společenské stavby v Ostravě. Národní divadlo moravskoslezské zadalo k realizaci nejen uliční fasádu včetně výplní, provozní kanceláře, ale i novou denní kavárnu, dva bufety a bar včetně zázemí a sociálních zařízení, novou pokladnu a předprodej. Rozšířen byl také hlavní vstup do divadla, zbudováno nové schodiště do divadelního klubu, společenský sál, rekonstruována pasáž, foyer v 1.NP a zakonzervovány historické malby stropu v nové kavárně.

V budově malé scény na ulici Čs. Legií 12 vzniklo nové komorní divadlo pro 63 diváků, odpovídající prostory zázemí, hygienické zařízení, šatna, kabina zvukaře, úklidová komora a zázemí pro účinkující herce. Zároveň došlo ke vzniku baru s kapacitou 24 míst k sezení. Dále byly provedeny i drobné stavební úpravy v 1.PP, 2.NP a krovu. Došlo také k opravě uliční fasády, včetně výměny oken.

Při rekonstrukci Správní budovy, která se skládá ze dvou objektů, došlo k dispozičním změnám stávajících objektů, výměně stávajících oken a opravě historické, uliční fasády. Záměrem bylo sestavení nového dispozičního schématu, což zahrnuje i vznik prostoru nové zkušebny baletu, orchestru a vytvoření 17 jednolůžkových 

ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ

- Omítky vnitřní: 5 971 m2

- Opravy omítek vnitřních: 11 885 m2

- Fasáda štuková omítka: 450 m2

Termín provádění: 04/2018 - 11/2018

Celková částka: 6 500 000,- Kč bez DPH

Prodejní hala Möbelix v Jihlavě


Výstavba nové prodejní haly Möbelix. Jedná se o montovaný železobetonový opláštěný skelet. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Uvnitř se nachází prodejna, sklad, technické zázemí, zázemí pro zaměstnance a sociální zařízení. 

ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ

- Vyzdívky: 53,7 m3

- Omítky vnitřní: 240 m2

- Betonáž podlah (spádový beton): 18 m3

- Zateplení minerální vatou: 900 m2

- Dokončovací a kompletační práce

Termín provádění: 04/2019 - 07/2019

Celková částka: 1 800 000,- Kč bez DPH

Integrované výjezdové centrum - Třinec

- řešení reklamací a oprav (oprava venkovní dlažby, koupelen)


Novostavba RD v Návsí

Novostavba rodinného domu na klíč dle přání investora. Jedná se o jednopodlažní zděný nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou. 

ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ

- Zemní práce

- Založení objektu

- Zdění a SDK konstrukce

- Sedlová střecha včetně krytiny

- Omítky, obklady, dlažby, výmalba

- Betonáže, izolace

- KZS Fasáda

- Dodávky truhlářských a zámečnických výrobků

- Dodávka klempířských výrobků

- Dodávka výplní otvorů

- Elektroinstalace kompletní včetně koncových prvků

- Zdravotechnické instalace kompletní včetně zařizovacích předmětů

Termín provádění: 02/2018 - 02/2019

Celková částka: 6 000 000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce Gymnázia Terezy Novákové

Rekonstrukce budovy Gymnázia Terezy Novákové spočívající především v přístavbě dalšího podlaží a tím rozšíření budovy o další přednáškový sál, učebny a laboratoře. Stávající sedlová střecha byla odstraněna, bylo vyzděno podlaží a zhotovena nová střecha, která úplně změnila dosavadní vzhled gymnázia a celého areálu. 

ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ

- Bourací práce

- Omítky vnitřní: 2 000 m2

- Kompletační a dokončovací práce

Termín provádění: 11/2018 - 03/2019

Celková částka: 2 800 000,- Kč bez DPH

Realizace historické fasády a revitalizace vnitřních prostor na Bohuminském hlavním nádraží.

Revitalizace vnitřních prostor a oprava historické fasády. 

ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ

- Zemní práce

- Zdění a SDK konstrukce

- Sedlová střecha včetně krytiny

- Omítky, obklady, dlažby, výmalba

- Betonáže, izolace

- Fasáda

- Dodávka klempířských výrobků

Termín provádění: 02/2020 - 02/2022

Celková částka: 12 000 000,- Kč bez DPH

Bourací práce v areálu Lohmann & Rauscher s.r.o.

Náročnost spočívala v rychlosti bourání a náchylnosti výrobních strojů na prach. V průběhu týdne mezi vánočními svátky a novým rokem se muselo vybourat stávající podhledy a SDK příčky cca 900m2. 

ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ

- Bourací práce

Termín provádění: 12/2021 - 1/2022

Celková částka: 350 000,- Kč bez DPH


Vila Kociánka

Realizace vily dle přání investora - náročnost spočívala ve tvaru vily a využití pozemku na 100%

Termín provádění: 12/2019 - 4/2021

Celková částka:  ,- Kč bez DPH